Hotell Dahlströmska gården - Anno 1836

Ett väldigt harmoniskt ställe där ägarna har lagt stor vikt vid att renovera varsamt och behålla historiska detaljer från de gamla byggnaderna. Väldigt vänligt bemötande!

Peter S

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.